EXAMEN DE DISERTAȚIE, SESIUNEA IULIE 2018

Anunț privind înscrierea la examenul de disertație

Documente pentru dosarul de înscriere disertație

Cerere pentru aprobarea temei lucrării de disertaţie
fisier atasat
 
Fișă de înscriere la examenul de licență/diplomă/disertație
fisier atasat
 
Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență/disertație
fisier atasat
 
Fișa ALUMNI fisier atasat  
Fișa de lichidare fisier atasat

Ghid elaborare lucrare de disertație

Ghid elaborare și redactare lucrare disertație
fisier atasat