Calendar evaluări pe parcurs, sem.2

Calendar evaluări pe parcurs, sem.2

In atenția Anului I și II - Practica de specialitate

Anunț Practica de specialitate, Anul I și II

Programare consultații - sem.2

Programare consultații - sem.2, an univ. 2017-2018

In atenția Anului III - Practica pedagogică, sem.2, specializarea B

Practica pedagogică, An III, sem. 2

În atenția Anului III - Anunț examen Elaborarea lucrării de licență

Anunț examen Elaborarea lucrării de licență

Cursuri opționale 2017-2018

Cursuri opționale Anul I

Cursuri opționale Anul II

Cursuri opționale Anul III