Director Departament:
Prof.univ.dr. Volceanov George

Membri în Consiliul Facultății:
1. Prof.univ.dr. Ruxandra Vasilescu
2. Prof.univ.dr. George Volceanov
3. Conf.univ.dr. Tamara Ceban

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Elena Drăguşin
2. Conf.univ.dr. Daiana Dumbrăvescu
3. Conf.univ.dr. Maria Osiac