Tipărire

LIMBI MODERNE APLICATE

Program autorizat conform HG 140/2017, M.O 230/4.04.2017.

De ce să alegi LMA?

Engleză-Franceză/Spaniolă/Germană/Italiană, cât și o a treia limbă străină Arabă și sau Rusă.

Ce îți propune acest program?

Ce competențe vei dobândi? o traducere generală; o traducere specializată; o terminologie; o comunicare profesională multilingvă; o mediere lingvistică; o mediere culturală; o informatică aplicată şi multimedia; o economie, marketing, management; o drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale

            

Ce vei cunoaşte?

Ce abilități îți vei forma?

Ce oportunități de carieră îți oferă programul LMA?

Absolvenții programului pot alege un traseu profesional ca: traducător, interpret, cercetător, filolog, expert, redactor, editor, consilier cultural, documentarist, corespondent, ghid, consilier, interpret relaţii diplomatice, funcţionar de stat, funcţionar public etc.