Descriere

LIMBI MODERNE APLICATE

LIMBI MODERNE APLICATE

Program autorizat conform HG 140/2017, M.O 230/4.04.2017.

De ce să alegi LMA?

 • Pentru că ținem cont de tendințele de pe piața muncii atât la nivel național, cât și la nivel european și știm că în tot mai multe domenii cunoașterea mai multor limbi străine la nivel avansat este obligatorie.
 • În cadrul programul vei studia două limbi moderne (la același nivel, în oglindă):

Engleză-Franceză/Spaniolă/Germană/Italiană, cât și o a treia limbă străină Arabă și sau Rusă.

 • Ai oportunitatea de a-ți construi un traseu profesional european. Cursurile propuse respectă structura celor din universitățile europene de prestigiu, acolo unde studierea limbilor moderne aplicate are tradiţie.
 • Metodele de predare – învățare sunt interactive și dinamice, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în educație.

Ce îți propune acest program?

 • Baza programului o reprezintă studiul Limbilor Moderne (fiind o specializare plurilingvă și pluridisciplinară).
 • Programul de studii este adaptat nevoilor economiei europene și mondiale. Cursurile clasice (morfologie, sintaxă, semantică, pragmatică, studiul civilizaţiilor) se vor îmbina cu diverse cursuri de traducere pe limbaj economic, juridic, politico- administrativ, informatic și mass-media.
 • Experiența vastă a cadrelor didactice în predarea limbajelor specializate la facultăţile nefilologice din cadrul universităţii noastre și participarea lor la workshop-uri, conferințe, seminarii te vor ajuta să fii la curent cu noutățile din domeniu.

Ce competențe vei dobândi? o traducere generală; o traducere specializată; o terminologie; o comunicare profesională multilingvă; o mediere lingvistică; o mediere culturală; o informatică aplicată şi multimedia; o economie, marketing, management; o drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale

            

Ce vei cunoaşte?

 • teoria și practica traducerii,
 • traductologie, terminologie, traduceri specializate,
 • concepte din lingvistică / gramatică,
 • problemele controversate (de exemplu, de gramatică) din limbile moderne aplicate,
 • civilizaţii asociate limbilor studiate, discipline din domeniile de aplicaţie: elemente de drept, de economie, de management, de marketing,
 • relaţii publice, relaţii internaţionale, informatică aplicată şi multimedia etc.

Ce abilități îți vei forma?

 • să te exprimi şi să conversezi fluent în limbile studiate; să traduci în şi din aceste limbi; să cauţi şi să accesezii informaţiile necesare în limbi străine; să redactezi corect materiale în limbile respective, inclusiv materiale de specialitate (corespondenţă de diverse tipuri, materiale publicitare etc.);
 • să utilizezi cunoştinţele teoretice în aplicaţii practice, precum traducerea în și din limbile moderne etc.;
 • vei participa la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Ce oportunități de carieră îți oferă programul LMA?

Absolvenții programului pot alege un traseu profesional ca: traducător, interpret, cercetător, filolog, expert, redactor, editor, consilier cultural, documentarist, corespondent, ghid, consilier, interpret relaţii diplomatice, funcţionar de stat, funcţionar public etc.