EXAMEN DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2018

Anunț privind înscrierea la examenul de licență

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ - AN UNIV. 2017-2018

Teme lucrare de licență, 2017-2018

Documente pentru dosarul de înscriere licență

Cerere pentru aprobarea temei lucrării de diplomă fisier atasat  
Fișă de înscriere la examenul de licență/diplomă/disertație
fisier atasat
 
Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență
fisier atasat
 
Fișa ALUMNI fisier atasat  
Fișa de lichidare fisier atasat