Perspectives pragmatiques sur le discours littéraire

coperta Chapelan Perspectives

            L’ouvrage examine la manière dont les études littéraires ont su tirer profit de l’élaboration des concepts fondamentaux de la pragmatique. Tout en envisageant le phénomène littéraire comme un dispositif communicationnel, l’auteure insiste sur ses particularités et met en évidence les remodelages successifs subis par des notions comme : le contexte littéraire, les actes de langages fictionnels, la référence etc. L’auteure accorde une attention particulière à l’identité des protagonistes fondamentaux de la communication littéraire, à savoir le couple formé par l’énonciateur et l’énonciataire.
            La deuxième partie du livre se propose de mettre la théorie à l’épreuve des textes et offre des modèles d’approche pragmatique d’œuvres littéraires diverses, appartenant surtout à l’espace culturel français et francophone contemporain.

 

Planul de cercetare CSMI 2016-2017

Planul de cercetare CSMI 2016-2017

Organigrama CSMI

Organigrama CSMI

STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020

Strategia de cercetare stiintifica pentru perioada 2014-2020 fisier atasat

Le Stéréotype : est-il bon? est-il mauvais?

IMG

       Volumul Le Stéréotype : est-il bon? est-il mauvais?,

apărut sub coordonarea conf. univ. dr. Mihaela Chapelan,

reuneşte cele mai importante contribuţii ale participanţilor

la conferinţa internaţională organizată în 10–11 iunie 2016 de

Centrul de Studii Multilingvistice și Interculturale al Facultăţii

de Litere din cadrul Universităţii « Spiru Haret ».

    Autorii propun abordări nuanţate ale conceptului de

stereotipie, punând în evidenţă nu doar diversitatea domeniilor

în care acesta poate fi aplicat ci şi multiplicitatea formelor

şi a nivelurilor la care se poate manifesta.

     Dincolo de clarificările de ordin teoretic sau de aspectele

pragmatice puse în discuţie, articolele nu evită să trateze o

problematică deseori considerată inconfortabilă, şi anume cea a

valorii etice acordate stereotipurilor.

W. Shakespeare - Opere XI (coord. G. Volceanov)

Shakespeare 11

Profesorii noștri de top: Conf. univ. dr. G. Volceanov

poza Volceanov

 Conf. univ. dr. George Volceanov, directorul Departamentului de Filologie al Universității Spiru Hareta fost recompensat în luna iunie 2016 cu încă două premii:

            §  Premiul pentru traducere literară pe anul 2015, acordat de către revista Luceafărul de dimineață a Uniunii Scriitorilor din România

            §  Premiul special al Cafenelei critice, premiu decernat echipei de traducători implicate în reeditarea Operelor complete ale lui Shakespeare. Premiul special, cel mai important din palmaresul galei, a fost acordat pentru proiecte culturale de importanță națională – ediția Shakespeare și Dicționarul de artă modernă și contemporană al lui Constantin Prut, ajuns la a treia ediție.

Lansare carte Lect. univ. dr. D. Drăgușin (3 iunie 2016, Bookfest)

 
AFISE dragusin
 
  
  Vineri, 3 iunie 2016, a avut loc lansarea volumului SYNTACTIC FUNDAMENTALS, semnat de lect. univ. dr. Denisa Drăguşin, în cadrul Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST 2016.
 
 
 
Cartea reprezintă un studiu aprofundat al structurii de bază a propoziției, examinând mecanismele de convergență și producere a unei secvențe corecte gramatical. 
 
Abordarea este de tip generativist, iar analiza structurală demonstrează că mecanismele ce permit funcţionarea unei limbi pot fi explicate exclusiv în termenii elementelor sale structurale.