ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

In atenția studenților din anul III - Sesiune speciala reexaminari

Sesiune speciala reexaminari 18-20 sept

Metodologie finalizare studii 2018-2019

Metodologia privind organizarea examenelor de licență/disertație

anul universitar 2018-2019

Metodologie admitere studii universitare de licență 2019-2020

Admitere studii universitare de licență 2019-2020

Metodologie admitere studii universitare de masterat 2019-2020

Admitere studii universitare de masterat 2019-2020

Taxe an universitar 2018-2019

Taxe an universitar 2018-2019

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub