TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ - AN UNIV. 2017-2018

Teme lucrare de licență, 2017-2018

Tematici şi bibliografii pentru licenţă - sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018

Limba si Literatura Engleza A/B
fisier atasat
 
Limba si Literatura Franceza B fisier atasat  
Limba si Literatura Spaniola B fișier atașat  
Limba si Literatura Italiana B fișier atașat  
Limba si Literatura Germana B fișier atașat  
Limba si Literatura Romana A
fisier atasat

Metodologie examen de licență 2016-2017

Metodologie examen licență, an univ. 2016-2017

Teme pentru lucrarea de licență - anul universitar 2016-2017

Teme licență 2016-2017

Documente pentru dosarul de înscriere licență

Calendar Licență 2016-2017 fisier atasat  
Cerere pentru aprobarea temei lucrării de diplomă fisier atasat  
Metodologie Licență fisier atasat  
Fișă de înscriere la examenul de licență/diplomă/disertație
fisier atasat
 
Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență
fisier atasat
 
Fișa ALUMNI fisier atasat  
Fișa de lichidare fisier atasat