Director Departament:
Conf.univ.dr. Volceanov George

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu
2. Conf.univ.dr. George Volceanov
3. Conf.univ.dr. Tamara Ceban
4. Faida Bancoş Ana-studentă an III
5. Bunica Simona - studentă an III

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Lect.univ.dr. Elena Drăguşin
2. Lect.univ.dr. Daiana Dumbrăvescu
3. Conf.univ.dr. Maria Osiac