IMG

       Volumul Le Stéréotype : est-il bon? est-il mauvais?,

apărut sub coordonarea conf. univ. dr. Mihaela Chapelan,

reuneşte cele mai importante contribuţii ale participanţilor

la conferinţa internaţională organizată în 10–11 iunie 2016 de

Centrul de Studii Multilingvistice și Interculturale al Facultăţii

de Litere din cadrul Universităţii « Spiru Haret ».

    Autorii propun abordări nuanţate ale conceptului de

stereotipie, punând în evidenţă nu doar diversitatea domeniilor

în care acesta poate fi aplicat ci şi multiplicitatea formelor

şi a nivelurilor la care se poate manifesta.

     Dincolo de clarificările de ordin teoretic sau de aspectele

pragmatice puse în discuţie, articolele nu evită să trateze o

problematică deseori considerată inconfortabilă, şi anume cea a

valorii etice acordate stereotipurilor.